Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων μέσω Αναπτυξιακού Νόμου

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 3ης ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Ενημερώνουμε τους επενδυτικούς φορείς ότι η υπ’ αρ. 39383/21.12.2018 «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» έχει διαβιβαστεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και από την Πέμπτη 27-12-2018 δύναται να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων, στο εν λόγω καθεστώς.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Στόχος του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 είναι η ενθάρρυνση υλοποίησης επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης έργων κυρίως στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, logistics, ενέργειας, ΤΠΕ σε ποσοστό έως και το 55% των δαπανών.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Ένα από τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου είναι αυτό της γενικής επιχειρηματικότητας στο οποίο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού.

Στο νόμο μπορούν να υπαχθούν τα πιο κάτω επενδυτικά σχέδια:

 

  • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων.
  • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας.
  • Επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.
  • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο αστέρων.
  • Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4276/2014 (Α 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια ως επενδύσεις μείζονος μεγέθους.
  • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια].
  • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster).
  • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμός, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, αγροτικός συνεταιρισμός, ομάδα παραγωγών, αγροτική εταιρική σύμπραξη.

 

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς θα λάβουν φορολογική απαλλαγή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Εάν όμως το επενδυτικό σχέδιο υπάγεται σε συγκεκριμένες διατάξεις (πχ υλοποιείται από εξωστρεφή επιχείρηση, δηλαδή από επιχείρηση που έχει συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης των εξαγωγών της κατά την τριετία πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου) μπορούν να λάβουν έως και το 70% της ενίσχυσης σε επιδότηση, δηλαδή αν η επιχείρηση υλοποιεί επένδυση 200.000 ευρώ και δικαιούται ενίσχυση 90.000 ευρώ μπορεί να λάβει έως και 63.000 ευρώ σε επιδότηση και το υπόλοιπο ποσό σε φορολογική απαλλαγή και επιδότηση leasing ή σε επιδότηση θέσεων εργασίας.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση για την επένδυση εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.

------------------------------------------------

10 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 2022

-------------------------------------------------

 

Ψηφίστηκε ο Αναπτυξιακός Νόμος και αναμένεται η προκήρυξη του

Επιλέξιμα, στον κλάδο του τουρισμού, θα είναι μεταξύ άλλων επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*, εκσυγχρονισμό κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*, η ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων υπό προϋποθέσεις (ξενώνες φιλοξενίας, υλοποίηση εντός παραδοσιακών οικισμών σε συγκεκριμένες περιοχές, κατάταξη 5 κλειδιών, δυναμικότητα τουλάχιστον 20 δωματίων), Camping 3*, Glamping, Condo hotels και ξενώνες νέων

 

 

 

Είδη ενισχύσεων

 

1. Επιχορήγηση

 

Η επιχορήγηση με μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου (επιχορήγηση με χρήματα) ανέρχεται στο 80% του ποσοστού επιδότησης.

Μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης κεφαλαίου μπορεί να λάβει ο επενδυτής μόνο υπό προϋποθέσεις (πχ υλοποίηση της επένδυσης σε ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες, πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές)

Δεν μπορούν να λάβουν επιχορήγηση κεφαλαίου μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

2. Φορολογική απαλλαγή

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου,  που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

 

 

 

 Ποσοστά ενισχύσεων

 

Περιφέρεια

Περιοχή

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο

Βορείου Αιγαίου

50%

60%

70%

Νότιο Αιγαίο

Νοτίου Αιγαίου

30%

40%

50%

Κρήτη

Κρήτης

40%

50%

60%

Ανατολική Μακεδονία –

Θράκη

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

50%

60%

70%

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρικής Μακεδονίας

50%

60%

70%

Δυτική Μακεδονία

Δυτικής Μακεδονίας

40%

50%

60%

Ήπειρος

Ηπείρου

50%

60%

70%

Θεσσαλία

Θεσσαλίας

50%

60%

70%

Ιόνια Νησιά

Ιονίων Νήσων

40%

50%

60%

Δυτική Ελλάδα

Δυτικής Ελλάδας

50%

60%

70%

Στερεά Ελλάδα

 

Ευρυτανίας

50%

60%

70%

 

Στερεάς Ελλάδας

40%

50%

70%

Πελοπόννησος

Πελοποννήσου

40%

50%

70%

 Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας και σε τμήματα των περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης τα ποσοστά ενίσχυσης θα αυξάνονται κατά 10%. Ειδικά για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 75%

 

   

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }