ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ

Κατέχετε οικοδομήσιμη επιφάνεια η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τουριστικά?

 

Θα σας ενδιέφερε η αξιοποίηση της με προσθήκη ενός τουριστικού καταλύματος?

 

Διαθέτετε ένα μικρό κεφάλαιο για να συμμετέχετε στην τουριστική επένδυση?

 

Επιθυμείτε την πώληση του ξενοδοχείου σας?    Επιθυμείτε την αναβάθμιση του ξενοδοχείου σας?

 

 

Εάν ναι, προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας ώστε να συζητήσουμε:

 

 

Τις δυνατότητες αξιοποίησης ή πώλησης της περιουσίας σας.

Τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Τις πιθανότητες συνεργασίας με άτομα τα οποία επιθυμούν να εργασθούν στον τουριστικό τομέα.

Τις δυνατότητες συνεργασίας με ιδιώτες επενδυτές.

 

 

Η εταιρεία μας δύναται να προετοιμάσεις για εσάς:

  • Αρχιτεκτονικές προτάσεις.
  • Master plan
  • Επιχειρηματικό πλάνο.

 

Η εταιρεία μας δύναται να κάνει για εσάς και την επένδυση:

  • Παρουσιάσεις και προτάσεις σε  ιδιώτες επενδυτές.
  • Παρουσιάσεις και προτάσεις σε  θεσμικούς επενδυτές.